بنر
بنر
درباره
شنبه، 19 مرداد 1387 20:16    چاپ فرستادن به ایمیل
 

معرّفی:
سیّد مصطفی حسینی طباطبائی نـواده ی مرحـوم آیت الله سیّد محمّد طباطبائی از بنیانگذاران نهضت مشروطیّت، مادر محترم ایشان نیز دختر مرحوم آیت الله میرزا احمد آشتیانی می باشد. ایشان از دوران کودکی تحت تربیت و تعلیم پدر بزرگ با فضیلت خویش قرار داشتند؛ پس از گذراندن دروس عربی و مقدّمات اجتهاد نـزد مرحوم استاد دهقان، اصول فقه و فلسفه را محضر جدّ گرامی خویش آموخته و در دوران جوانی بنا بر تأیید معظّمٌ له به مقام اجتهاد نائل گشتند .
استاد طباطبایی از اوان جوانی اهل قلم و سخن بوده، در علوم مختلف اسلامی از جمله: فلسفه، منطق، اصول فقه،‌ فقه،‌ حدیث، تاریخ و بخصوص تفسیر قرآن کریم تبحّر داشته و پیوسته به تدریس آن علوم پرداخته اند. نوشته های ایشان در زمینه ی نقد فرهنگ، فلسفه و مکاتب مختلف غربی نشانگر آگاهی و اطلاع دقیق ایشان در این زمینه می باشد . همین مهارت ها و آگاهیهای همراه با ایمان و تقوا بوده که موجب شده در تمام گذشته ی پرافتخار خویش با جدّیت تمام به مبارزه ی علمی با مادّیگرایان مخالف اسلام برخاسته و از طرف دیگر با احیای ارزش های اصیل اسلامی و دعوت به “توحید و وحدت” به مخالفت با “سطحی نگری و خرافات مذهبی” بپردازند. به حق می توان گفت که استاد طباطبایی از مصادیق بارز آیهِ ی شریفهی ” والَّذِینَ جَاهَدُوا فِیناَ لَنَهدِینََّهُم سُبُلَنَا” می باشند.
بسیاری از جوانان، دانشجویان، استادان و اندیشمندان از داخـل و خـارج پیوسته مشکلات مذهبـی خــود را با ایشـان در میان گذاشته و خواستار ارائه ی طریق شده اند. به تأیید مخالفان و موافقان مباحثات و مناظرات ایشان با روشنفکران غیر مذهبی و کج اندیشان مذهبی با صبر و حوصله ی فراوان و با روش علمی صورت گرفته و با دلایل و براهین محکم همراه بوده است. به یقین می توان گفت که آن استاد ارجمند زندگی خود را وقف تعلیم و تفسیر قرآن کریم و دفاع از اسلام راستین نموده و در این راه جـز توکّل بر خدایتعالی و امید پاداش الهی انتظار و توقّعی نداشته اند .

در گذشته وقتی تبلیغات سوء کشیشان چهره ای وارونه از اسلام معرّفی می نمود ، محقّقانی چون ” جان دیون پورت ” کتابِ “عذرتقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن” را نوشت، و تاریخ نگارانی چون “ویل دورانت” و” گوستاولوبون” اقرار نمودند:
” آنگاه که اروپائیان در وحشیگری و بربریّت زندگی می کردند، مسلمین در اوج تمدّن و فرهنگ بودند.”،
” پیشرفتهای علمی غرب ناشی از ارتباط بامسلمانان بعد از جنگهای صلیبی بود”،
“کتابهای خوارزمی، رازی، ابوعلی سینا، ابن هیثم … تا قرن هیجدهم در دانشگاههای اروپا تدریس می شد”
امروزه دین ستیزان و اسلام گریزان وطنی نیز با دشمنان اسلام هم آواز شده در ایراد اتّهام گوی سبقت را ربوده اند؛ گویی محقّقان غربی قرن هیجدهم اند و تناقضات کتاب مقدّس را بر شمرده، مغایرت آنرا با علم ارائه می دهند!
استاد طباطبائی تنها کسی است که در برابر این حملات ایستاده و با استدلال و برهان پاسخگوی شبهات آنان بوده است. بنظر می رسد مزاحمتها و ایجاد موانع بر فعّالیتهای علمی و فرهنگی ایشان در شناسایی و دفاع از اسلام نیز از ناحیه ی همان دشمنان اسلام است که زیر ماسک اسلام پنهان گشته اند؛ و یا از طرف دینداران قشری نگر که عادات گذشتگان خویش را با ارزشهای اصیل اسلامی اشتباه گرفته اند. بررسی کارنامه ی زندگی و مطالعه ی دقیق آثار استاد و مقایسه ی آن با عملکرد و آثار مخالفان و مزاحمان مؤیّد این نظر است.