بنر
بنر
حکومت دینی و حکومت مردمی
پنجشنبه، 22 دی 1390 04:06    چاپ فرستادن به ایمیل

( فروردین ۱۳۷۹)، یادآوری این نکته که عنایت متون دینی به مباحث اجتماعی و تأکید قرآن کریم بر قیام به قسط در جامعه در کنار مباحث الهیّات و اخلاق و آداب فردی می باشد. درحقیقت پاسخ به روشنفکرانی است که دین را از سیاست جدا می دانند و نیز کسانی که اجرای حدود و تشکیل حکومت را در زمان غیبت مشروع نمی دانند .برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.