وحی قدسی
پنجشنبه، 22 دی 1390 12:26    چاپ

: ( اسفند ۱۳۸۶): پاسخی محترمانه و مستدل بر نظرات دکتر عبدالکریم سروش در مصاحبه با خبرنگار رادیو هلند .برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.