بنر
بنر
در پی وحی قدسی
پنجشنبه، 22 دی 1390 12:30    چاپ فرستادن به ایمیل

در پی مصاحبۀ خبرنگار هلندی با دکتر سروش،‌ چند تن از دانشوران به دفاع از وحی محمّدی مقالاتی نگاشتند و رأی دکتر را مورد اعتراض قرار دادند و سرانجام وی را برانگیختند تا دربارۀ وحی نبوی دیدگاه خود را روشن تر بیان کند. دکتر در تبیین و دفاع از گفتمان گذشتۀ خویش، با خبرنگار روزنامۀ ایرانی «کارگزاران» مصاحبه‌ای تازه ترتیب داد و در حقیقت برای نقّادان خود پاسخ و پیام جدیدی فرستاد. از این رو جا داشت که صاحب این قلم نیز بر سخن اخیر وی بنگرد و از سر انصاف نقد خویش را پی گیرد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.