بنر
بنر
اسلام پذیری ایرانیان
پنجشنبه، 22 دی 1390 13:07    چاپ فرستادن به ایمیل

اسلام پذیری ایرانیان پاسخی است به آقای شجاع الدین شفاء در مسئله چگونگی مسلمان شدن مردم ایران زمینبرای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.