بنر
بنر
بین النهرین در روزگار خلفای راشدین
پنجشنبه، 22 دی 1390 14:22    چاپ فرستادن به ایمیل

در جگونگی فتح بین النهرین و یادآوری این نکته که مسلمین در این پیکارها آغازگر آشوب و جنگ نبودند و فتنه انگیزی از ناحیهی دشمنان ایشان صورت می گرفته است.  برخورد مسلمانان با ملل مغلوب نیز بنابرگزارش تاریخ و تأیید محقّقان اسلامی و غیر اسلامی، ملایمت آمیز تـر و منصفانه تـر از حاکمان قبلیِ هم کیش آنان بوده است .برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.