بنر
بنر
نقد آراء ابن سینا در الهیّات
پنجشنبه، 22 دی 1390 14:36    چاپ فرستادن به ایمیل

(نشر ناشر، ۱۳۶۱ هـ.ش.)، در این کتاب نویسندهی محتـرم نظرات معترضین بـر آراء ابن سینا را آورده، و با یادآوری گوشه ای از سخنان پر ارزش ایشان در الهیات، به نقد علمی نظرات آن حکیم نامی در قاعدهی الواحد و تفسیر نبوّت و موضوع معاد پرداخته اند .برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.