بنر
بنر
دعوت مسیحیان به توحید
پنجشنبه، 22 دی 1390 14:53    چاپ فرستادن به ایمیل

( چاپ پیام، ۱۳۷۹)، که در آن سابقهی تثلیث و چگونگی نفوذ آن در مسیحیّت و آثار زیانبار آن مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و شخصیت واقعی و قرآنی حضرت مسیح (ع) معرّفی گردیده است .


برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.