بنر
بنر
مجموعه آثار استاد
چهارشنبه، 16 مرداد 1387 22:59    چاپ فرستادن به ایمیل

آنچه ذیلاً برشمرده می شود بخشی از آثار منتشر شده استاد طباطبائی می باشد :
۱- راهی به سوی وحدت اسلامی: ( ذی القعده ۱۴۰۰ هـ. ق.)، در راستای سفارشات قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و سایر پیشوایان اسلام بر وحدت و اتّحاد در سایهی کتاب الهی و سنّت رسول خدا (ص)‌ که ‌به تعبیر امام علی(ع) سنّتِِ وحدت آفرین است و نه تفرقه انداز .
۲- خیانت درگزارش تاریخ: ( در ۳ جلد ) ( ناشر: چاپخش، آخرین چاپ ۱۳۶۶)، پاسخی است متین و مستدل بـر کتاب ۲۳ سال علی دشتی که به ظاهر شرح زندگانی حضرت رسول (ص) و در حقیقت در ردّ نبوت و رسالت آنحضرت نگاشته شده است .
۳- دین ستیزی نافرجام: (ناشر: انتشارات روزبه، ۱۳۸۰)، در دفـاع از اسـلام و توحیـد؛ پاسخـی است بـر کتاب ” تـولّـدی دیگـر” اثـر شجاع الدّین شفا، که علیه ادیان الهی و اعتراض بر جمهوری اسلامی تألیف یافته است. استاد محترم در این کتاب به دفاع از اسلام و ادیان الهی پرداخته اشکالات و شبهات ایشان را پاسخ داده اند .
۴- نقد آثار خاورشناسان: ( ناشر: چاپخش، ۱۳۷۵)، شامل نقد علمی آثار بیست تن از خاورشناسان مشهور همچون نولدکه، پطروشفسکی، گلدزیهر، بلاشر، لامنس، لوئی ماسینیون، ادواربراون، هانری کربن و …
۵-  ماجرای باب و بهاء ( ناشر: ‌انتشارات روزبه، چاپ دوم، ۱۳۷۹)، پژوهشی نو درباره ی بهائیگری، مستند به ۴۶ کتاب از مآخذ بابی و بهائی .
ادامه مطلب