بنر
بنر
فهرست آثار
پنجشنبه، 22 دی 1390 02:35    چاپ فرستادن به ایمیل

 

آثار استاد :
آنچه ذیلاً برشمرده می شود بخشی از آثار منتشر شده استاد طباطبائی می باشد :
۱- راهی به سوی وحدت اسلامی: ( ذی القعده ۱۴۰۰ هـ. ق.)، در راستای سفارشات قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و سایر پیشوایان اسلام بر وحدت و اتّحاد در سایهی کتاب الهی و سنّت رسول خدا (ص)‌ که ‌به تعبیر امام علی(ع) سنّتِِ وحدت آفرین است و نه تفرقه انداز .
۲- خیانت درگزارش تاریخ: ( در ۳ جلد ) ( ناشر: چاپخش، آخرین چاپ ۱۳۶۶)، پاسخی است متین و مستدل بـر کتاب ۲۳ سال علی دشتی که به ظاهر شرح زندگانی حضرت رسول (ص) و در حقیقت در ردّ نبوت و رسالت آنحضرت نگاشته شده است .
۳- دین ستیزی نافرجام: (ناشر: انتشارات روزبه، ۱۳۸۰)، در دفـاع از اسـلام و توحیـد؛ پاسخـی است بـر کتاب ” تـولّـدی دیگـر” اثـر شجاع الدّین شفا، که علیه ادیان الهی و اعتراض بر جمهوری اسلامی تألیف یافته است. استاد محترم در این کتاب به دفاع از اسلام و ادیان الهی پرداخته اشکالات و شبهات ایشان را پاسخ داده اند .
۴- نقد آثار خاورشناسان: ( ناشر: چاپخش، ۱۳۷۵)، شامل نقد علمی آثار بیست تن از خاورشناسان مشهور همچون نولدکه، پطروشفسکی، گلدزیهر، بلاشر، لامنس، لوئی ماسینیون، ادواربراون، هانری کربن و …
۵-  ماجرای باب و بهاء ( ناشر: ‌انتشارات روزبه، چاپ دوم، ۱۳۷۹)، پژوهشی نو درباره ی بهائیگری، مستند به ۴۶ کتاب از مآخذ بابی و بهائی .
۶- دعوت مسیحیان به توحید: ( چاپ پیام، ۱۳۷۹)، که در آن سابقه ی تثلیث و چگونگی نفوذ آن در مسیحیّت و آثار زیانبار آن مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و شخصیت واقعی و قرآنی حضرت مسیح (ع) معرّفی گردیده است .
۷- متفکّرین اسلامی در برابر منطق یونان: (تیرماه ۱۳۵۸)، شرح مبسوطی بر سیر منطق در عالم اسلام و نظرات نقّادان بزرگ اسلامی بر منطق ارسطوئی و بالاخره مقایسه ی آراء نقّادان غربی و اسلامی .
۸- بردگی از دیدگاه اسلام: (ناشر: بنیاد دایرۀ المعارف اسلامی، ۱۳۷۲)‌: تحقیقی ارزشمند پیرامون بردگی در دوران قبل از اسلام و در بین ملل مختلف و دستور اسلام و رفتار مسلمین با اسرای جنگی،‌ و آزادی بردگان و اسیران .
۹- شیخ محمّد عبدُه مصلح بزرگ مصر: ( ناشر: انتشارات قلم، اسفند ۵۷ و پائیز۶۲)، شامل زندگینامه ی این دانشمند ارجمند و مبارزات، اندیشه ها و همکاری ایشان با مرحوم سیّد جمال الدّین اسد آبادی .
۱۰- منهای معنویت: (چاپ اوّل و دوم: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم: کاوش، اسفند ۵۶)،‌ اعتراض گونه ای است بر افول معنویّت در غرب و انحراف آن در شرق و دعوت مسلمین به وحدت و قیام و حرکت به سوی معنویّت تحت لوای کتاب و سنّت .
۱۱- اسلام و بت های غرب: (چاپ شمس، پاییز۵۳)، در ساده اندیشی و غرض ورزیهای بزرگان تفکّر مادّی نسبت به اسلام و ادیان الهی .
۱۲- اعجاز عددی در قرآن کریم: (نشر ناشر، ۱۳۶۲ هـ.ش.)، تحقیق عبدالرّزّاق نوفل مصری که با قلم توانای استاد، ترجمه و تکمیل گردیده است .
۱۳- نقد آراء ابن سینا در الهیّات: (نشر ناشر، ۱۳۶۱ هـ.ش.)، در این کتاب نویسنده ی محتـرم نظرات معترضین بـر آراء ابن سینا را آورده، و با یادآوری گوشه ای از سخنان پر ارزش ایشان در الهیات، به نقد علمی نظرات آن حکیم نامی در قاعده ی “الواحد” و تفسیر “نبوّت” و موضوع “معاد” پرداخته اند .
۱۴- دفاع از تعدّد زوجات اسلامی: مقاله ای است مستدل همراه با ترجمه به زبانهای انگیسی و فرانسه. با تذکار این نکته که قرآن کریم داشتن بیش از یک همسر را تنها به شرط رعایت عدالت جایز دانسته است .
۱۵- سـه مرز آفرینش: در پاسخ بـه سـه سـؤالِ ” از کجـا آمده ایم؟ “به کجا می رویم؟” و “چه وظیفه ای داریم؟”.
۱۶- تفسیر بیان معانی در کلام ربّانی: حاصل بخشی از درسهای تفسیر استاد که ۱۳ جلد آن تاکنون انتشار یافته است. حاوی مطالبی بسیار ارزنده در تفسیر “قرآن به قرآن” و بیان نکات دقیق در “ارتباط آیات” .
۱۷- حقارت سلمان رشدی: (ناشر: شرکت انتشار، پاییز ۶۸)،‌ در پاسخ کتاب آیات شیطانی به رشته ی تحریر درآمده و درآن به نمونه هایی از دشمنی دیرینه ی صلیبیان و تهمتهای ناروای آنان به ساحت مقدّس اسلام و قرآن و پیامبر اکرم(ص) اشاره شده است .
۱۸- نقد کتب حدیث: (۱۳۷۹ هـ.ش.)، ضمن یادآوری نقش مهمّ و مؤثّر حدیث بعد از قرآن کریم در معرّفی اسلام، برخی از احادیث جعلی را به نقد کشیده اند .
۱۹- پرتوی از دولت فرخنده ی علوی: در معرّفی گوشه ای از رفتار و کردار و عدالت امام بزرگوار علی بن ابیطالب(ع) که نشانگر اوج تقوا و ایمان و معرفت آن امام ربّانی است .
۲۰- فتح البیان فیما روی عن علی من تفسیر القرآن (تفسیر امام علی علیه السّلام): (۱۳۸۲ هـ. ش.): ضمن آوردن سخنان ارجمندی از امام علی(ع) در بزرگداشت قرآن کریم، با تلاش بی سابقه ای،‌ آنچه از آن حضرت در تفسیر آیات قرآن در آثار اسلامی آمده، در این مجموعه گردآوری و به فارسی ترجمه شده تا مورد استفاده مأمومین واقعی حضرتش قرارگیرد و گمراهان را نیز به راه آورده، سوء استفاده کنندگان از نام مبارک آنحضرت را رسوا سازد .
۲۱ – بین النهرین در روزگار خلفای راشدین : در جگونگی فتح بین النهرین و یادآوری این نکته که مسلمین در این پیکارها آغازگر آشوب و جنگ نبودند و فتنه انگیزی از ناحیه ی دشمنان ایشان صورت می گرفته است. برخورد مسلمانان با ملل مغلوب نیز بنابر گزارش تاریخ و تأیید محقّقان اسلامی و غیر اسلامی، ملایمت آمیز تـر و منصفانه تـر از حاکمان قبلیِ هم کیش آنان بوده است .
۲۲- حـجّ : در شرح ماهیّت حج، اعمال و مراحل و منازل آن .
۲۳- نماز جمعه نماز انقلابی و فراموش شده: در اثبات وجوب عینی نماز جمعه در روزگاری کـه بـه بهانه هـای واهی، گـروهی ایـن نماز با عظمت را مستحب و برخی حرام می دانستند. بسیاری از مردم نیز حتّی نام آنرا نشنیده بودند .
۲۴- بَیاَنُ الحَقِیقَۀ فِی جَرحِ الأبدَانِ عِندَ المُصِیبَۀِ: (به عربی و فارسی، ۱۴۱۵ هـ .ق.): در ردّ خودآزاری در مصائب به جای صبر و استقامت که توصیه ی قـرآن کریـم می باشد .
۲۵- فاصله ها را از علی(ع)‌ کم کنیم: (۱۳۵۳ هـ. ش.): اصل آن بصورت سخنرانی در یکی از مساجد تهران ایراد شده است .

۲۶- تسامح و شدّت عمل در اسلام: (فروردین ۱۳۷۲)، در آسانگیری های اسلام و تقدّم عفو و رحمت اسلامی بر عقوبت و شدّت، بخصوص در احکام فردی و شخصی. و نیز شدّت عمل اسلام در مورد متجاوزان به حقوق دیگران و قاطعیّت در اجرای حدود الهی نسبت به آنان .
۲۷- معانی باطنی در قرآن کریم:‌ (۱۳۷۵ هـ .ش.)، تحقیقی در معانی باطنی آیات که در حقیقت پیامهای معنوی است که بطور ” اشاری” در قرآن کریم آمده و سیاق آیات برآنها دلالت دارند؛ زیرا در غیر اینصورت هرکس برای اثبات مقاصد خود تحت عنوان باطن قرآن،‌ ادّعاهای خلاف قرآن خواهد کرد. همچون تأویلات باطنیّه و برخی از متصوّفه و نیز برخی از روایات جعلی که مثلاً (نعوذ بالله) منظور از ” بَعُوضَۀ”‌ در آیـه ی ۲۶ سوره ی شریفه ی بقره،‌ امام علی(ع)، و منظور از ” مَافَوقَهَا” رسول خدا (ص) می باشد! و یا منظور از ۷ آسمان در قرآن کریم همان هفت امام مورد اعتقاد شیعیان اسماعیلی است؛ و یا منظور از ۱۲ ماه در سورهی شریفه ی توبه، همان دوازده امام علیهم السّلام است .
۲۸- ویژگیهای بازار اسلامی: اشاره ای به معنویات و اصول اخلاقی حاکم بر اقتصاد اسلامی است .
۲۹- وحی قدسی نه وحی نفسی: در پاسخ به مقاله ” بسط تجربه ی نبـوی” از دکتـر عبدالکریم سـروش ( مجلـه ی کیان، سال هفتم، شماره ی ۳۹): در حقیقت پاسخ به تمام کسانی است که وحی را تجربه ی شخصی و احوال نفسی دانسته و بطور مستقیم یا غیر مستقیم دیانت را امری صرفاً بشری و زمینی جلوه داده و جنبه ی الهی و آسمانی آن را نفی می کنند .
۳۰- پیوند دین و حکومت: ( فروردین ۱۳۷۹)، یادآوری این نکته که عنایت متون دینی به مباحث اجتماعی و تأکید قرآن کریم بر قیام به قسط در جامعه در کنار مباحث الهیّات و اخلاق و آداب فردی می باشد. در حقیقت پاسخ به روشنفکرانی است که دین را از سیاست جدا می دانند و نیز کسانی که اجرای حدود و تشکیل حکومت را در زمان غیبت مشروع نمی دانند .
۳۱- قرآن در روزگار نو: (مهر ۱۳۷۹): در پاسخ به دو سؤال مطرح شده ی زیر در مجله ی فراراه :
الف ـ بازگشت به قرآن چگونه می تواند پاسخگوی جدّی مشکلات و مسائل امروزی باشد ؟
ب ـ چه نیازی به قرآن هست و چه انتظاری از آن می رود ؟
۳۲- علـیٌّ بیـن التقصیـر و الغلـوّ: ( ۱۴۲۲ هـ . ق.= ۱۳۸۰ هـ. ش.): در زدودن انحراف ( کوته بینی و زیاده روی) در مورد شخصیّت امام علی (ع)
۳۳- خدا و پیامبران در تورات و انجیل و قرآن : مقایسه ای است در مورد صفات خدایتعالی و ویژگیهای پیامبران الهی صلوات الله علیهم اجمعین، از دیدگاه قرآن کریم، تورات و انجیل موجود .
۳۴- آیا سجده بر غیر زمین جایز است؟ : (اسفند۱۳۷۰)، مقاله ای پیرامون سجده بر وجه الارض و آنچه سجده بر آن جایز است .
۳۵- رمزِ عجب! : (آبان ۱۳۷۷)، ابیاتی در معرّفی شایسته ی امام مرتضی علی (ع) و اقتدای به آنحضرت و توضیحاتی پیرامون وصف صحیح و تفاوت آن با مدّاحیِ توأم با شرک و غلـوّ .
۳۶- محمّد پیامبر رحمت و شمشیر: (‌ ۱۳۷۹ هـ.. ش.)، مبتنی است بر این نکته که اسلام دین رحمت است. رحمت بر جهانیان و آنانکه اهل انصاف و شایسته ی رحمت اند؛ و غضب ویژه ی معاندان و لجوجان و مخالفان راهِ حقّ و انسانیّت است .
۳۷- اجتهاد در برابر نص! : ( آذر ۱۳۸۲)، در پاسخ برخی روشنفکران مذهبی که به استناد عقل و عرف، سخن از نسخ قوانین اجتماعی و کیفری اسلام به میان آورده و مقالاتی در این زمینه منتشر نموده اند .
۳۸- نوگرایی در اجتهاد: ( دیماه ۱۳۸۲): مقاله ای که در شماره ی ۳۲ مجله ی آفتاب به چاپ رسیده است. اشاره ای است بـر نکاتی چون: ” تقدّم تربیت اسلامی و پیشگیری از هنجار شکنی بر کیفر مجرمان” ،‌ ” از قلم افتادن دارُالصُّلـح از نظام حقـوقـی اسلام در دیدگاه بـرخـی خشـونت طلبان‌” و ” عقب نشینی دینی برخی مصلحان و خشونت ستیزان” .
۳۹- پاسخ بـه شبهات: ( خــرداد ۱۳۸۲)، پاسخـی است بـر نقد ناشیانه ای بر مقاله ی ” علیٌ بَینَ التَّقصِیرِ وَ الغُلُوّ” .
۴۰- رفع اشتباه و دفع افتراء! : ( تیرماه ۱۳۸۲)، در دعوت به قرآن کریم و سنّت پاک نبوی (ص) و در پاسخِ اتّهامِ انکار شأن تفسیری رسول خدا (ص) .
۴۱- قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است : ( مهرماه ۱۳۸۲)، در پاسخ به نظریّه ی انحرافی “اخباری مسلکان” در مورد لزوم “ارجاع قرآن به حدیث”.
۴۲- رسول خدا (ص) و تبیین آیات : (‌اسفند ۱۳۸۲)‌، ‌ در پاسخ همان اخباری مسلکان که بر لزوم مراجعه به روایات برای درک معانی آیات اصرار می ورزند و اخبار و احادیث را معیار اصلی دین معرّفی می نمایند .
۴۳- زن در آیین زرتشتی و بهائی : ( اسفند ۱۳۸۲)، اشاره ای است بر تحقیر شأن و منزلـت زن در کتاب های ” ونـدیداد” ، “دینـکرد” از منابـع زرتشتیـان؛ و کتابهــای ” بیـان” و ” اقدس″ از کتب اصلی بهائیان؛ علیرغم ادّعاهای برخی طرفداران آنان .
۴۴- مسئولیّت و ایمان : بحثی پیرامون منشأ اخلاق و مسئولیّت اخلاقی و ردّ دیدگاه های ماتریالیستی و مارکسیستی و نقش ایمان در ضمانت اجرای قوانین اخلاقی .
۴۵- نامه ی سرگشاده به مراجع تقلید: (بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی)
۴۶- پاسخ به اشکالات مذهبی نسل جدید :
۴۷- دفاع از شمشیر اسلام :
۴۸- بسوی خدا :
۴۹- در پاسخ ایراد نحوی بر قرآن :
۵۰ – در پاسخ مفتری :‌ ( دیماه ۱۳۸۴ )، بدیهی است که افترا و تهمت عملی ظالمانه است و بر اساس فرمان خدایتعالی هرگونه بی عدالتی حتّی نسبت به دشمن نیـز جایـز نمی باشد.(مائده/۸). امّا انحراف از قرآن کریم، فساد در عقیده و عمل را بـه جایی مـی رساند که گروهی با زیرپا نهادن ارزشهای انسانی ـ اسلامی، هرگونه بهتان را نسبت به منتقدان فکری خود روا داشته و بدینوسیله مانع گسترش سخن حق می گردند. این مقاله در پاسخ اینگونه افراد است .
۵۱ – آیین زرتشت از دیدگاه ما :
۵۲ – سـه مقالـه: الف- “انگیزه ی پژوهـش علمـی در تمـدّن اسلامی” ، ب – “چند قرن سکوت”، ج- “مسلمانان و افراط و تفریط”)
۵۳ – بررسی آراء اخباری و اصولی: (۱۴۲۵هـ. ق.= ۱۳۸۳هـ.ش.)، تحقبقی کامل در پیدایش علم اصول و شرحی مبسوط در آراء و نظرات علمای اخباری و اصولی پیرامون حجّیّت قرآن و حدیث.
۵۴ – دفـاع از قـرآن کـریم: ( در پاسـخ بــه شبهات آقای اکبـر گنجی) (۱۳۸۷ هـ .ش.)
۵۵- در پاسخ شبهات دکتر سینا: ( مهرماه ۱۳۸۶)
۵۶- وحی قدسی(۱ و۲) : ( اسفند ۱۳۸۶): پاسخی محترمانه و مستدل بر نظرات دکتر عبدالکریم سروش در مصاحبه با خبرنگار رادیو هلند .
۵۷- اسلام ستیزی معاصر:
۵۸- با فرهنگ اسلامی ستیزه نکنید:
۵۹- اسلام پذیری ایرانیان:
۶۰- نقد نظریّه ی پلورالیسم دینی:
۶۱- ملاحظاتی درباره ی رویکرد انسانگرایانه در قرآن:
۶۲- در محکومیّت همجنس گرایی:
۶۳- ثبات و حرکت در ذهن و – عالمِ- خارج:
۶۴- نقد ترجمه ی “وقعةُ صِِفِّین”:
۶۵- زبان قوم ، نه فرهنگ ایشان!
۶۶- نقد ترجمه ی “الغارات”:
۶۷- نقد مقاله ی “حجاب و پوشش سر و گردن”:
۶۸- اسلام و اقطاب غربی:
۶۹- هانری کُربَن و باطنیگری:
۷۰- مسلمان آگاه را هراس از سخنان مخالف نیست: